Temps màxim

Per defecte, els qüestionaris no tenen un límit de temps, la qual cosa permet als estudiants tant de temps com necessiten per a completar el qüestionari.

Si especifiqueu un temps màxim, el sistema intentarà assegurar per diverses vies que els qüestionari es completi dins d'aquest temps:

  • El navegador de l'estudiant ha de permetre l'ús de Javascript i l'ha tenir obligatòriament habilitat perquè funcioni el rellotge.
  • Una finestra flotant amb un rellotge visualitzarà el temps que resta segon a segon.
  • Quan el temps hagi acabat, el qüestionari es trametrà automàticament amb les respostes que l'estudiant hagi emplenat.
  • Si un estudiant aconsegueix fer trampa manipulant el seu ordinador i ultrapassa el temps permès en més de 60 segons, el qüestionari serà qualificat automàticament amb un zero.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English