Puntuació personalitzada

Aquesta opció us permetrà puntuar cada resposta amb un valor numèric. Les respostes poden tenir valors negatius o positius. A les preguntes importades se'ls assignarà automàticament un punt per a les respostes correctes i zero per a les incorrectes, però podeu modificar aquests valors després de la importació.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English