Camps

En aquesta pantalla podeu crear els camps que formaran part de la vostra base de dades.

Cada camp permet diferents tipus de dades, amb diverses interfícies.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English