Excepcions

Les excepcions són permisos específics que reemplacen permisos d'un rol en contextos específics, la qual cosa us permet ajustar al màxim les capacitats dels vostres usuaris.

Per exemple, suposem que els usuaris que tenen el rol Estudiant en el vostre curs generalment poden iniciar nous debats en els fòrums, però hi ha un fòrum en particular on voleu restringir aquesta capacitat. Llavors podríeu definir una excepció que DENEGUÉS la capacitat d'"Iniciar nous debats" al rol Estudiant en el context d'aquest fòrum.

Les excepcions també poden utilitzar-se per "obrir" àrees del lloc o dels cursos, tot concedint permisos extra als usuaris on tingui sentit fer-ho. Per exemple, podríeu provar a donar als estudiants la capacitat de qualificar algunes tasques.

La inferfície d'excepcions és similar a la de definició de rols, tret que de vegades només es mostren les capacitats rellevants i que algunes capacitats es visualitzen destacades per indicar quins serien els permisos si NO hi hagués cap excepció activa (és a dir, si el valor de l'excepció és HERETAT).

Vegeu també: rols, contextos, assignació de rols i permisos.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English